Facebookskolans blogg
Alla de senaste nyheterna och tipsen om Facebook
Missa inget. Följ oss!
facebook   twitter   RSS

Förbättra responsen och engagemanget på er Facebooksida

Över 30miljarder delar av innehåll (statusmeddelande, bilder, videos, blogginlägg mm) är publicerade på Facebook varje månad. Privatpersoner delar meddelanden, foton, events mm. Företag kanske delar rapporter, reklam, information mm.
Vad man än väljer att dela vill man givetvis att ens innehåll ska nå ut till ens vänner eller fans och att dessa ska gilla eller kommentera på ens innehåll.


Buddy Media har undersökt det publicerade innehållet på 200 av de mest populäraste facebooksidorna och man har fått fram värdefull information som kan hjälpa er att nå ut mer effektivt med ert innehåll – både till vänner och till fans.
Att dela intressant och engagerande innehåll har vi skrivit om här borta(för företag) men i denna rapport* från Buddy Media fann man också fyra andra viktiga faktorer för att få fler kommenterar och gilla-poster.

Längden på innehållet


Säkerställ att inlägget ni publicerar är kort och koncist. Undersökningen visar att desto längre ett inlägg var, desto färre var det som gillade och kommenterade på inlägget. Inlägg med färre än 80 tecken är att föredra då dessa inlägg får 27% fler kommentarer och gilla-poster.

Längden på innehållet till trots bör ni inte använda er av en URL-förkortare** om ni använder er av länkar i ert innehåll. Det visar sig att två av tre som vanligtvis skulle klickat på en länk väljer att inte klicka på länken om ankartexten är en url-förkortning. Detta tolkar vi som att som att människor bedömmer länkens värde och innehåll beroende på dess ankartexten. Kan man inte utläsa ett intressant innehåll klickar man inte heller på länken.

Tidpunkten vid publiceringen


Det är vanligt att man som företag publicerar sitt innehåll under kontorstid – rapporten visar att ungefär 60% av allt innehåll publiceras mellan kl 10:00 – 16:00.
Men människor är mer benägna att kommentera och gilla i början av dagen vilket ni kan se i nedanstående diagram.

Statistik från Buddy Media

Rapporten visar också att människor är mer benänga att gilla och kommentera på inlägg som är publicerade på torsdagar och fredagar. Ca 18% fler kommentarer och gilla-poster får inlägg som är publicerade på torsdagar och fredagar om man jämför med inlägg som är publicerade på andra dagar.
Kan det vara så att människor ser glädje i att helgen är på väg och att desto mer glad en människa är desto mer kommenterar och gillar han/hon?

Använd er av nyckelord


För att få fler människor att gilla era inlägg – var direkta och tydliga. Undersökningen visar att genom att be människor människor gilla ert inlägg t.ex. "Att gilla är kärlek – gilla gärna vårt inlägg" får ert inlägg också fler gilla-poster.
Att be era läsare kommentera på ert inlägg visar sig också bidra till fler kommentarer.

Just orden "Gilla" och "Kommentera" visade sig ha stor påverkan på hur många gilla-poster och kommentarer ett inlägg hade. Men använd dessa nyckelord med måtta. Ingen vinner på att era vänner eller fans känner sig tvingande att kommentera eller gilla.

Andra nyckelord som visade sig ha stor påverkan var "Vinnare", "Event", "Erbjudande", "Ny" och "Bara"(som i t ex bara för er osv).

Avsluta med en fråga


Ställer ni en fråga i ert inlägg? Se till att inlägget avslutas med denna fråga. Använder ni er inte av frågor i era inlägg? Börja med det. Frågor ger svar och öppnar upp för intressanta diskussioner med era läsare/fans.
Det visar sig också att inlägg som avslutas med frågor får 15% fler kommentarer och gilla-poster jämfört med inlägg som inte innehåller några frågor.

Men ställ inte vad för frågor som helst. Frågorna som ställs ska öppna upp för en intressant diskussion, en diskussion som ni vill vara delaktiga i.
Använd också frågeställningar såsom Var, När och Ska. Dessa frågeställningar ökar också antalet kommentarer och gilla-poster.


Så, med detta i tanke, ska ni fundera på tidpunkt eller nyckelord nästa gång ni publicerar ett inlägg? :)


* Rapporten finns att laddas ner i sin helhet här.
** URL-förkortare är en funktion som förkortar en lång URL(webbadress). Oftast sker detta via en extern tjänst t.ex Bit.ly eller goo.gl. Med en URL förkortare kan vi korta ner URLen på detta blogginlägg från http://www.facebookskolan.se/blogg/index.php?blogg=forbattra-responsen-och-engagemanget-pa-er-facebooksida till http://goo.gl/6u8bP.

Fotnot: Undersökningen gjordes på mestadels facebooksidor tillhörandes stora företag i USA och ger således många bra tips men passar nödvändigtvis inte in på svenska små eller medelstora företag..


Om Artikeln:
Robert Rydefalk Skribent: Robert Rydefalk
Datum: 2011-04-06
Tid: 18:54:22
Taggar:
Gilla / Dela:Kommentera grna: