Disclaimer
Missa inget. Följ oss!
facebook   twitter   RSS

Disclaimer

Detta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Facebook.
Innehållet på denna webbsida är enbart avsett som allmän information och ska inte ses som information från varken Facebook eller Facebook Sverige.

Facebookskolan är inte Facebook och inte heller någon förlängd arm av Facebook och kan således inte svara på alla supportärenden. Ibland kan jag hjälpa våra besökare med svar på deras frågor men bara i de fallen där jag själv känner att jag har kompetensen.

I övriga fall rekommenderar jag att ni besöker Facebooks hjälpcenter.

Jag, Robert Andersson, eftersträvar att utarbeta informationen på webbplatsen på ett så pålitligt sätt som möjligt. Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är - om inte annat uttryckligen framgår - avsett endast som allmän information.

Externa länkar


I syfte att ge besökare ytterligare information länkar Facebookskolan.se till externa webbplatser. Jag frånskriver mig dock allt ansvar för innehållet på de externa webbplatser som jag har länkat till.